Skalltorps Charolais

I dag är Skalltorps Charolais en verksamhet med förgreningar även utanför gården. Förutom driften av Skalltorp bedrivs samarbete med Hagbyberga säteri samt viss entreprenadverksamhet. Genom samarbetet med Hagbyberga går tre grupper av djur på sjönära naturbeten om cirka 50 hektar. Samarbetet innefattar även andra delar av lantbruksverksamheten.

En av de tjänstgörande tjurarna på Skalltorp
Middagsvila på Hagbyberga
Tittut!

Charolaisbesättning på Skalltorp består av totalt cirka 150 djur; kor, kalvar, ungdjur och stamtjurar. Skalltorp har sedan charolaisrasens införande i Sverige varit orienterade mot avel av högsta klass. Besättningsnummret SE30906 står som en kvalitetsstämpel på alla djur som fötts upp på Skalltorp. Till de senaste bevisen på att Skalltorp håller hög kvalitet återfinns bland annat uttagningen av tjuren 1316 Gustav till seminprogrammet 2012, samt dessförinnan 1128 Tiger till seminprogrammet 2003. Ytterligare bevis på ett långsiktigt avelsarbete är betydande försäljning utanför Sverige, främst till Finland, men även de baltiska länderna och Tyskland.

Djuren skall vara tillgivna från början. Vem vill tämja dem sedan?

Vår målsättning är att kunna leverera djur av hög klass till andra besättningar. Med hög klass menar vi att djuren skall klara en granskning på alla fronter och vara ett värdefullt tillskott till en besättning oavsett inriktning och driftsförhållanden.

En viktig egenskap hos ett djur av hög klass anser vi vara lynnet. På Skalltorp är snälla och hanterliga djur mer än ett mål, det är ett absolut krav för att en kalv skall få stanna på gården eller säljas vidare till liv. Vi vet av erfarenhet hur mycket lynnet betyder för att kunna bedriva en rationell djurhållning. Alla kalvar på Skalltorp får ett naturligt och dagligt umgänge med sina skötare i en trygg miljö. Nervositet upptäcks tidigt och fungerar inte i en sådan miljö.

I nuläget har Skalltorp ett utvecklat samarbete med lokala handlare samt Katrineholms och Vingåkers kommuner som förses med nötkött till äldreboenden och skolor. Köttlådor säljs även till privatpersoner.