Från förr till nu

Gården har alltid varit en typisk djurgård med omväxlande öppna fält, skogsdungar och vattendrag. Här trivs både tamboskap och vilda djur som älg, kronhjort, dovhjort, rådjur och vildsvin med mera. Redan för 100 år sedan transporterades oxar från Småland till Skalltorp för tillväxt. Oxarna gick sedan till konsumenter i Stockholm. Från 1940‒1970 fanns på Skalltorp först en SRB-besättning därefter en jerseybesättning. Avelsarbetet har alltid varit ett honnörsord på Skalltorp. Framgång i form av olika utmärkelser på utställningar och vandringspriser vittnar om goda resultat vad gäller mjölkmängd och kvalitet. 1960 utsågs Skalltorp till Sveriges bästa Jerseybesättning såväl beträffande kvalitet som mängd.

Mjölkbesättningen fick 1964 sällskap av köttdjur. Först SRB x Herreford och sedan Jersey x Charolais. Detta slog så väl ut att i fortsättningen kom enbart renrasiga Charolaistjurar att användas till korna och Angustjurar till kvigorna. Efter år av intensivt korsningsarbete nåddes renrasiga djur.

År 1974 såldes resterande mjölkkor och köttdjursuppfödningen började på allvar. Samma år köptes först fem renrasiga Charolaiskvigor från Olsgård i Skåne. Den gamla köttdjursbesättningen byttes successivt ut mot renrasiga Charolaiskor, dels inköpta från Norrtorp vid Flen (Stora Mölla härstamning) och från Norge med franskfödda djur.

Härmed startade nuvarande avelsarbete, vilket har krönts många gånger av fina resultat både på utställningar och på individprövningsstationen. Så kan nämnas bland annat kvigan 10 Dorade, som år 1979 blev både klassvinnare och reservchampion på Mila. Samma sak upprepade hon som ko 1984 på Elmia. Även på individprövningsstationen har mycket fina prestationer uppnåtts av våra djur.

År 1987 erhöll 146 Bonde högsta priset av alla prövade tjurar i Sverige för bästa tillväxt (T-111) och funktionell exteriör. År 2003 fick vi pris för Sveriges bästa Charolaisko (bland 7000 stamboksförda Charolaiskor) med avseende på bästa sammanvägda avelsvärdering enligt BLUP-metoden, där index för födelsevikt, mjölkanlag och tillväxt bedöms. Vid individprövningsstationen 2003 fick tjuren 1128 Tiger  T-112 . Tiger blev dessutom uttagen till seminavelsprogrammet. Till och med första december 2003 hade tolv tusen doser tagits av honom och han hade använts i tusen semineringar. Från prövningsomgången 2012 vid Gunnarp utsågs 1316 Gustav av Skalltorp till semintjur. Gustav är fallen efter 363 Akron av Backgården som köptes in för 150.000 kr 2006.

Av ett 40-tal individprövade tjurar under trettio års tid har fyra tjurar uttagits till seminavelsprogrammet, nämligen 81 Seger med T-110, 127 Abild med T-106, 1128 Tiger med T-112 samt 1316 Gustav T-112. 127 Abild är son till tidigare nämnda 10 Dorade.