Gården

Skalltorp är inte bara en framgångsrik avelsbesättning utan också en i allra högsta grad levande miljö. Den gamla karolinergården har sitt centrum runt mangårdsbyggnaden, eller corps-de-logiet, det flankeras av två flyglar där den norra är den äldsta byggnaden på gården. Därutöver omges gården av fyra kvadratiska flyglar en ytterligare liten bit bort. Bostadshusen uppgår till sex stycken, av vilka fyra uthyrs för åretruntboende. Läs gärna mer om husen under avdelningen Byggnader & arkitektur

Skalltorp ägs idag av Birgitta Carlheim-Gyllensköld, samt sönerna Erik, Oscar och Axel Dieden. Gården omfattar drygt 200 hektar.